top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wcześniejsze
Data wejścia w życie: 2020-10-15

Wcześniejsze

1. Wstęp

Wcześniejsze

Witamy w Holistycznej Transformacji Życia z Adrianą Grabowską - Hipnoza Regresyjna.

HTOL („nas”, „my” lub „nasz”) prowadzi https://www.adrianagrabowska.com (zwane dalej „Serwisem”).

Nasza Polityka prywatności reguluje Twoją wizytę na http://www.adrianagrabowska.com/ i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, chronimy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania przez Ciebie z naszej Usługi.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i zasadach.

Nasze Warunki („Warunki”) regulują korzystanie z naszej Usługi i wraz z Polityką Prywatności stanowią umowę z nami („Umowa”).

Wcześniejsze

2. Definicje

SERWIS oznacza serwis internetowy http://www.adrianagrabowska.com obsługiwany przez HTOL.

DANE OSOBOWE to dane o żyjącej osobie, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji, które są w naszym posiadaniu lub mogą wejść w nasze posiadanie).

DANE O UŻYTKOWANIU to dane zbierane automatycznie, albo generowane przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

COOKIES to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

ADMINISTRATOR DANYCH to osoba fizyczna lub prawna, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy Administratorem Twoich danych.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE (LUB DOSTAWCÓW USŁUG) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców, aby efektywniej przetwarzać Twoje dane.

PODMIOT DANYCH to każda żyjąca osoba fizyczna będąca przedmiotem Danych Osobowych.

UŻYTKOWNIK to osoba korzystająca z naszej Usługi. Użytkownik odpowiada Podmiotowi Danych, który jest podmiotem Danych Osobowych.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Wcześniejsze

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby świadczyć i ulepszać naszą usługę.

4. Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Wcześniejsze

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię („Dane Osobowe”). Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

0,1. Adres e-mail

0,2. Imię i nazwisko

0.3. Numer telefonu

0,4. Adres, kraj, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

0.5. Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji.

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą dowolnego urządzenia („Dane użytkowania”).

Te Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, niepowtarzalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia, te Dane użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak typ używanego urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny urządzenia, typ używanej przeglądarki internetowej, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Używane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

0,1. Sesyjne pliki cookie: używamy sesyjnych plików cookie do obsługi naszej Usługi.

0,2. Preferencyjne pliki cookie: używamy preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.

0.3. Pliki cookie bezpieczeństwa: używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.

0,4. Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą być istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Inne dane

Korzystając z naszego Serwisu możemy również zbierać następujące informacje: płeć, wiek, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane paszportowe, obywatelstwo, rejestracja w miejscu

bottom of page