top of page
Bransoletka z kamieniami 7 czakr / 7 stone chakra healing protection bracelet

Bransoletka z kamieniami 7 czakr / 7 stone chakra healing protection bracelet

45,00 złCena

Elastyczna bransoletka wykonana z kwarcu różowego, z kamieniem dla każdej z siedmiu czakr.

Kwarc różowy oznacza czakrę serca i uważa się, że promuje zdolność do dawania i otrzymywania miłości. Kamień oznacza harmonizację relacji oraz promowanie miłości i akceptacji wobec siebie.

 

Czakry

 

Czakry to centra energetyczne ciała. Jest siedem czakr i wszystkie odgrywają ważną rolę w dobrobycie ciała i umysłu. Każda czakra wpływa na określone funkcje organizmu i emocje.

Chakra to słowo, które pochodzi z sanskrytu i dosłownie oznacza „koło”. Dlatego czakrę można sobie wyobrazić jako wir, który pozwala energii przepływać przez twoje ciało, lub innymi słowy, „wirujące koło energii”.

 

Możesz opisać siedem czakr na wiele różnych sposobów. Każdy z siedmiu „wirów energii” ma inne właściwości, które należą do określonej części ciała.

 

Uważa się, że aby zachować równowagę w swoim życiu i nie wpaść w depresję, lęk, chorobę itp., Musisz upewnić się, że czakry dobrze płyną, aby energia mogła dobrze przepływać przez ciało.

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

Elastic bracelet made of rose quartz, with a stone for each of the seven chakras.

Rose Quartz stands for the heart chakra and is believed to promote the ability to give and receive love. The stone stands for the harmonisation of relationships and the promotion of love and acceptance towards yourself.

 

Chakras

 

The chakras are the energy centres of the body. There are seven chakras and they all play an important part in the well-being of body and mind. Each chakra influences certain bodily functions and emotions.

 

Chakra is a word that comes from Sanskrit and literally means ‘wheel’. A chakra can therefore be imagined as a vortex that allows energy to flow through your body, or in other words, a ‘spinning wheel of energy’.

 

You can describe the seven chakras in many different ways. Each of the seven “vortexes of energy” has different properties that belong to a certain area of the body.

It is believed that, in order to keep your life in balance and not get depressed, anxious, sick, etc., you have to make sure that the chakras flow well, so that the energy can flow well through the body.

bottom of page